"Ai grijă de corpul tău, pentru că este
singurul loc unde va trebui să trăieşti." Jim Rohn
   Home      Termeni si conditii
 

TERMENI ȘI CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE ABONAMENTE DE SĂNĂTATE

 

Centrul Holistic de Sănătate Dr. Sutherland vă va face posibil să accesați serviciile medicale selectate prin formularul de înscriere.

Centrul Holistic de Sănătate Dr. Sutherland se obligă, sub rezerva respectării întocmai a condițiilor, excluderilor și clauzelor convenite de comun acord și în baza achitării contravalorii serviciile de sănătate în cuantumul și la scadentele prevăzute, să permită accesul dvs. la serviciile de sănătate.

Prevederile prezentei secțiuni detaliază modul în care părțile își vor executa obligațiile care le revin. Nerespectarea lor de către dvs. exonerează Centrul de Sănătate de răspundere și permite suspendarea prestării serviciilor pana la remedierea situației.

 

CAPITOLUL I - Servicii de sănătate

Centrul Holistic de Sănătate Dr. Sutherland asigura furnizarea de servicii de sănătate conform opțiunilor personale selectate în formularul de înscriere.

 

CAPITOLUL II. Accesarea serviciilor medicale

A. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland

Orice abonat ce apelează la serviciile medicale este considerat pacient. Pacientul, conform legii drepturilor și obligațiilor pacienților, reprezintă orice persoana sănătoasă sau bolnavă ce accesează servicii medicale în scop de diagnostic, profilactic sau terapeutic. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Având în vedere criteriul etic al accesului la servicii medicale, pacientul va apela la serviciile medicale ale furnizorului, cu responsabilitate, în caz de necesitate.

Pacientul are obligația de a respecta următoarele condiții:

- să aibă o conduita civilizata fată de personalul medico-sanitar

- să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului/terapeutului

- să se prezinte la controalele periodice stabilite împreună cu medicul/terapeutul

- să anunțe medicul/terapeutul ori de cate ori apar modificări în starea lor de sănătate în perioada de monitorizare a tratamentului recomandat.

Accesarea serviciilor medicale se face exclusiv prin programare telefonică la unul din numerele: Tel. 0799726372 (Vodafone), 0756544304 (Orange), 0769399021 (Telekom), disponibilă de luni pana joi între orele 08.00 – 20.00, vineri între orele 08.00 – 14.00.

Accesarea serviciilor medicale se va realiza doar în baza documentului de identitate. În momentul efectuării programării, abonatul trebuie să țina cont de următoarele aspecte esențiale:

•să comunice numele, prenumele, firma;

•să cunoască tipul serviciilor pe care dorește să le acceseze sau abonamentele deținute;

•pentru celelalte servicii ale Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland, care nu sunt incluse în abonamente, abonatul va achita integral valoarea acestora.

 

B. Procedura de accesare a serviciilor medicale ale Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland la sediul / punctul de lucru al Beneficiarului.

În urma programării, abonatul va merge la servici în data respectivă, iar la ora programată va merge la consultație în sala sau biroul desemnat pentru consultații. Va avea asupra lui CI (BI).

Daca pacientul nu respecta ora la care a fost programat și întârzie mai mult de 10 minute la consultație, medicul/terapeutul îi poate refuza consultul și se va reprograma, iar consultația se va scădea din numărul de consultații incluse în abonament.

Dacă pacientul nu poate participa la ora programată pentru consultație sau alte servicii medicale, trebuie să anunțe telefonic cu minim 2 zile lucrătoare înainte, pentru a se face reprogramare; altfel consultația sau alte servicii se vor scădea din numărul disponibil al acestora în abonament.

 

C. Procedura de accesare a serviciilor medicale din cadrul Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland la punctul de lucru al Centrului de Sănătate.

În urma programării, abonatul va merge la data și ora stabilita la Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland din Bd. Lacul Tei, nr. 79, bloc 15A, sc. 1, parter, ap. 4, interfon 04, sector 2, cod   020375, București. Va avea asupra lui CI (BI).

Daca pacientul nu respecta ora la care a fost programat și întârzie mai mult de 10 minute la consultație, medicul/ terapeutul îi poate refuza consultul și se va reprograma, iar consultația se va scădea din numărul de consultații incluse în abonament.

Dacă pacientul nu poate participa la ora programată pentru consultație sau alte servicii, trebuie să anunțe telefonic cu minim 2 zile lucrătoare înainte, pentru a se face reprogramare; altfel consultația sau alte servicii se vor scădea din numărul disponibil al acestora în abonament.

 

D. Reglementare aspecte particulare în procedura de programare/accesare servicii medicale

• Pentru creșterea calității serviciilor prestate de Centrul de Sănătate, abonații vor aduce copii xerox ale analizelor medicale de laborator și a celor de imagistica (ecografii, radiografii, CT, RMN, endoscopii, etc), copii ce vor rămânea la dosarul pacientului din Centrul Holistic de Sănătate Dr. Sutherland .

• Abonatul va putea să sune la Centrul Holistic de Sănătate Dr. Sutherland doar pentru programare/reprogramare sau în situații de urgență care pot avea legătură cu tratamentul prescris și urmat de către pacient.

• Abonatul va folosi numărul de servicii incluse în abonament (consultații, ședințe de masaj sau kinetoterapie) pe durata valabilității acestuia. Serviciile neaccesate în perioada valabilității nu pot fi reportate pe alte abonamente și nu vor mai putea fi folosite.

• Pentru consultații, analize sau alte servicii în regim de urgentă, abonatul va achita o taxa de urgenta (pe lângă prețul serviciului pe care îl accesează) în valoare de 170 RON pentru serviciile din adresa Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland, 200 RON pentru sediul / punctul de lucru al Beneficiarului sau 250 RON pentru orice altă adresă din București.

• În cazul întârzierilor mai mari de 10 minute față de ora programată medicul/terapeutul poate refuza consultul, abonatul având opțiunea de a se reprograma, iar consultația respectivă va fi scăzută din numărul disponibil în abonament.

• Este strict interzis consumul de alimente în cadrul Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland sau în cadrul consultațiilor de la sediul / punctul de lucru al Beneficiarului;

• Abonații minori vor accesa serviciile medicale însoțiți de tutore, reprezentantul legal, sau părinte.

 

CAPITOLUL III – Excluderi specifice

Prin termenul „excluderi specifice” se înțeleg atât servicii care nu sunt acoperite de abonament și pentru care se percepe un preț suplimentar, cat și proceduri pe care Centrul de Sănătate nu le oferă, conform enumerării de mai jos:

a) orice serviciu medical care nu a fost selectat de pacient la achitarea abonamentului;

b) proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetării medicale, precum și consecințele acestora;

d) serviciile medicale care nu sunt necesare pentru efectuarea tratamentului;

n) consultații, tratamente și servicii efectuate la domiciliul abonatului.

 

CAPITOLUL IV – Condiții de suspendare abonament

• Este strict interzis filmarea si/sau înregistrarea consultațiilor medicale si/sau investigațiilor medicale din cadrul Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland sau la sediul / punctul de lucru al Beneficiarului sub sancțiunea suspendării serviciilor contractate pentru 6 luni;

• In cazul abonaților care au un comportament agresiv sau care emit obiecțiuni nefondate cu privire la modul de prestare a serviciilor cu scopul de a se sustrage obligației de plata a acestora, serviciile vor fi suspendate pentru o perioada de 3 luni.

• In situația în care abonatul nu se poate prezenta la programare, acesta va suna la Centrului Holistic de Sănătate Dr. Sutherland la unul din numerele de t el. 0799726372 (Vodafone), 0756544304 (Orange), 0769399021 (Telekom) cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte pentru reprogramare; la 3 programări neonorate și neanunțate, abonamentul va fi suspendat pentru o perioada de 3 luni, din momentul ultimei programări neonorate, iar programările neonorate se vor scădea din numărul total al serviciilor incluse.

 

CAPITOLUL V – Teritorialitate

Serviciile de sănătate ce decurg din prezentele condiții specifice sunt valabile la Centrul Holistic de Sănătate Dr. Sutherland, în limita Municipiului București, România.